• Avi Harel אבי הראל

כל ההכנות לעבודה מהבית ... ולא זה לא "תוריד ZOOM"

1 צפיות
 כל הזכויות שמורות לאבי הראל מנטור ויועץ עסקי. רח' הפלך 7 תל אביב. נייד 054-4250506. מייל: harelmentoring@gmail.com